Mikopo Kwa Wakulima Wadogo
Permalink

Mikopo Kwa Wakulima Wadogo

Je,lini serikali itatekeleza mpango wake wa kupeleka bilioni mia moja kwa wakulima kwa kila mwaka?…

Continue Reading →

Swali Mbunge Ester Bulaya Kuhusu Benki Ya TADB
Permalink

Swali Mbunge Ester Bulaya Kuhusu Benki Ya TADB

Je, serikali imejipanga vipi kuwakopesha wakulima wadogo kupitia benki ya wakulima TADB? Swali kutoka kwa…

Continue Reading →

Suala La Uvuvi Haramu Nchini
Permalink

Suala La Uvuvi Haramu Nchini

Je,serikali itakomesha lini tatizo la uvuvi haramu nchini? Haya hapa majibu ya serikali kuhusu kukomesha…

Continue Reading →

Majibu Ya Serikali Kuhusu Kilimo Cha Tumbaku
Permalink

Majibu Ya Serikali Kuhusu Kilimo Cha Tumbaku

Je, serikali itamsadia vipi mkulima wa Tumbaku nchini? Naibu waziri wa kilimo Mhe. William Ole…

Continue Reading →

Ujenzi Wa Kiwanja Cha Ndege Newala
Permalink

Ujenzi Wa Kiwanja Cha Ndege Newala

Serikali itajenga lini uwanja mpya wa ndege katika mji wa Newala? Naibu waziri Mhe. Edwin…

Continue Reading →

Tatizo La Maji Kijiji Cha Nsimbo
Permalink

Tatizo La Maji Kijiji Cha Nsimbo

Je, ni lini serikali itatatua shida ya maji katika jimbo la Nsimbo? Haya hapa majibu…

Continue Reading →

Ujenzi Wa Zahanati Mvuha Morogoro
Permalink

Ujenzi Wa Zahanati Mvuha Morogoro

Je,serikali itajenga lini hospitali katika mji wa Mvuha? Hapa naibu waziri Selemani Jafo anatoa ufafanuzi

Continue Reading →

Suala La Fidia Kwa Wafanyakazi
Permalink

Suala La Fidia Kwa Wafanyakazi

Je, serikali italeta lini muswada wa fidia kwa wafanyakazi wanaopata ajali akiwa kazini? Hapa naibu…

Continue Reading →

Suala La Magari Ya Wagonjwa Hospitali Ya Mkoa Mara
Permalink

Suala La Magari Ya Wagonjwa Hospitali Ya Mkoa Mara

Ni lini serikali itatatua tatizo la uhaba wa magari ya wagonjwa katika hospitali ya mkoa…

Continue Reading →

USAFIRI WAKO: UHIFADHI WA MATAIRI
Permalink

USAFIRI WAKO: UHIFADHI WA MATAIRI

Kutana na mhandisi Michael Kyando kutoka chuo cha taifa cha usafirishaji akizungumzia matunzo na uhifadhi…

Continue Reading →